Jednodňové výlety

Kláštor Hronský Beňadik a drevený kostol v Hronseku

Pri návšteve bývalého Benediktínskeho opátstva nazriete do vzácnej histórie mníšskeho
života ako i následných dejín skvostu Pohronia.
Bazilika uchováva aj relikviu Kristovej krvi. Osviežiť sa môžete v kláštornej čajovni
pri bylinkovom čaji pripravenom dobrodincami kláštora.
Presunieme sa do Hronseku, kde sa nachádza vzácna historická pamiatka-drevený
artikulárny kostol (UNESCO).
Skoro tristo ročný drevený kostolík bol postavený za rok a bez použitia kovových prvkov,
dnes sa tu slúžia evanjelické služby Božie. V r.1847 tu uzavrel
manželstvo A. Sládkovič s Antóniou Júliou Sekovičovou. Zájdeme si aj na chutný obed. 


Objednaj