Jednodňové výlety

Zvolenský zámok a Banská Bystrica

V centre mesta Zvolen sa nachádza národná kultúrna pamiatka zo 14 stor., postavená kráľom Ľudovítom I. z Anjou, vyše 20 rokov tu žil aj Ján Jiskra z Brandýsa, ale i rod Thurzovcov, preto zámok tvorí kus histórie nielen mesta Zvolen, ale i celej Európy. Zámok spravuje SNG, ktorá tu vystavuje svoje expozície.
V Banskej Bystrici sa zoznámime so slávnou baníckou
minulosťou slobodného kráľovského mesta a spoznáme tak mesto v srdci Slovenska s miestnym sprievodcom.


Objednaj