Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom vykonania prepravy, ďalšej komunikácie, fakturácie a identifikácie pri nástupe do autobusu.