Fakturačné údaje

OBCHODNÉ MENO

MT-Tour, s.r.o.
Romanova 44
851 02 Bratislava

 

IČO: 35 952 156
IČ DPH: SK 2022124797
DIČ: 2022124797

BANKOVÉ ÚDAJE

TATRA BANKA
Číslo účtu: 2620012837/1100
IBAN: SK57 1100 0000 0026 2001 2837
BIC (SWIFT): TATRSKBX