Viacdňové zájazdy pre skupiny

Rím a Vatikán

Termín:

ľubovoľný

Program zájazdu:

1. deň

V popoludňajších hodinách odchod zo Slovenska cez Rakúsko do Talianska.

2. deň

V ranných hodinách príchod do Ríma – odchod do Vatikánu a prehliadka Nám.Sv. Petra, Bazilika Sv. Petra, Vatikánske múzeá, možnosť výstupu na kopulu baziliky, vo večerných hodinách ubytovanie.

3. deň

Autobusová obhliadka mesta, pešia prehliadka Forum Romanum, Koloseum, Kapitol, Trojánovo forum, večer voľný program.

4. deň

Prehliadka rímských fontán a namestí, Španielské námestie, Fontána di Trevi, Pantheon, Námestie Navona, vo večerných hodinách odchod do Bratislavy.

5. deň

Príchod na Slovensko.

V prípade záujmu program upravíme podľa vašich želaní.

Cena:

V prípade záujmu Vám radi vypracujeme cenovú ponuku


Objednaj