Školské zájazdy po slovensku.

Život Ľudovíta Štúra

Život Ľudovíta Štúra

Program: O 8:00 odchod spred školy, presun do Modry, kde navštívime expozíciu Ľudovíta Štúra, galériu I. Bizmayera a pamätnú izbu Ľudovíta Štúra, navštívime aj miesto zranenia s pamätnou tabuľou a hrob Ľudovíta Štúra. Následneme sa presunieme znova do Bratislavy.

Orientačné ceny vstupného: Expozícia Ľudovít Štúr a Galéria I. Bizmayera 3 €/učiteľ, 2 €/žiak, študent

Pamätná izba Ľudovíta Štúra 2 €/učiteľ, 1 €/ žiak, študent


Objednaj